Energia odnawialna będzie mogła zasilać zrównoważoną przyszłość,

Gdy globalny popyt będzie zaspokajany 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez innowacyjne, wysoce wydajne i niedrogie źródła naturalne.

Nasze podejście do kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) jest fundamentem naszej misji, jaką jest posiadanie i eksploatacja projektów dotyczących energii odnawialnej na szeroką skalę dla masowego rynku energii dzięki szerokiej wiedzy branżowej, regulacyjnej i technologicznej na każdym kluczowym etapie od przygotowania do dostawy.

Econergy zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad ESG:

 • Energia odnawialna:

  W ramach misji Econergy, jaką jest zapobieganie niepożądanemu wpływowi na środowisko, staramy się maksymalizować produkcję energii odnawialnej i minimalizować wewnętrzne zużycie energii.

 • Zasoby ludzkie:

  Econergy ceni swoich pracowników i partnerów. Naszym celem jest zminimalizowanie rotacji talentów, ponieważ inwestujemy w wiążące relacje pomiędzy firmą a pracownikami. Uważamy to za kluczowe dla sukcesu naszej działalności.

 • Zarządzanie:

  Econergy promuje kulturę zaufania, a zgodność z wewnętrznymi zasadami i zewnętrznymi przepisami jest dla nas sprawą najwyższej wagi.

 • Zarządzanie odpadami:

  Econergy ma duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami z branży odnawialnych źródeł energii i przykłada dużą wagę do prawidłowego usuwania odpadów i zarządzania emisjami atmosferycznymi.

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw i wykonawcami:

  Uwzględniamy politykę ESG we wszystkich naszych indywidualnych planach zarządzania łańcuchem dostaw, w tym w kodeksach postępowania dostawców i wykonawców.

 • Warunki pracy:

  Opracowujemy i egzekwujemy zasady dotyczące pracy dzieci i współczesnego niewolnictwa dla pracowników, wykonawców i dostawców.

 • Zgodność z prawem i systemy zarządzania:

  Econergy stosuje wewnętrzny monitoring incydentów ESG i posiada wewnętrzne regulacje dotyczące zgodności z zasadami przeciwdziałania łapownictwu i korupcji

 • Zdrowie i bezpieczeństwo:

  Nasz zespół stawia na pierwszym miejscu oparte na odpowiedzialności bezpieczeństwo i higienę pracy we wszystkich naszych zakładach, aby wszyscy pracownicy i partnerzy biznesowi mogli cieszyć się bezpiecznym środowiskiem pracy.

 • Rozwijanie inwestycji i partnerstwa społeczności lokalnych:

  Econergy angażuje się we współpracę z lokalnymi zespołami i dostawcami, aby zwiększyć zaangażowanie lokalnej społeczności i jej udział w tworzeniu naszej wizji. Econergy dokonuje inwestycji w najbliższej okolicy zakładów, aby przynieść korzyści lokalnej społeczności.

Utility-Scale Power with Local Impact

 • 0 MWH/y
  Energy Produced

  Enough to power 120,756 houses or 20% of Milan’s housing

 • 0 tC02e
  emissions Avoided

  That’s like removing 101,906 cars from the road for a year!