Το Μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ανεξάρτητος Παραγωγός Ενέργειας από την κατασκευη σταθμών παραγωγης έως και την Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Με δυνατότητα κατασκευής μεγάλων έργων Υποδομών Ενέργειας με κοινωνικό αντίκτυπο

 • 0 MW + 0 MWh
  έργα υπό κατασκευή

 • 0 MW + 0 MWh
  έργα έτοιμα προς κατασκευή

 • 0 Χώρες
  Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Πολωνία, Ισπανία και Ελλάδα

 • 0 GW + 0 GWh
  έργα σε φάση αδειοδοτήσεων

Με δυνατότητα κατασκευής μεγάλων έργων Υποδομών Ενέργειας με κοινωνικό αντίκτυπο

 • προέλευση

  προέλευση

  Άμεση και ευέλικτη ανάπτυξη και κατασκευή έργων. Εξειδίκευση σε τεχνικό και διαχειριστικό επίπεδο με ισχυρές τοπικές συνεργασίες

 • ανάπτυξη

  ανάπτυξη

  Διαχείριση επικίνδυνων καταστάσεων, εξειδίκευση στη διαδικασία αδειοδότησης & προηγμένες δυνατότητες στον σχεδιασμό έργων

 • Υλοποίηση

  Υλοποίηση

  Διαχείριση EPC έργων από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και αξιόπιστους συνεργάτες

 • λειτουργία

  λειτουργία

  Πλήρης διαχείριση των εγκαταστάσεων, συνεχής έλεγχος και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

 • Προμήθεια

  Προμήθεια

  Βελτιστοποίηση διαχείρισης του δικτύου παρέχοντας την μέγιστη διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο και στους καταναλωτές

Γιατί ειμαστε εδώ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα είναι η πηγή ενέργειας για τις μελλοντικές γενιές. Η παραγωγή ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα με τοπική βελτιστοποίηση απαιτεί βαθιά βιομηχανική, ρυθμιστική και τεχνολογική τεχνογνωσία. Η Econergy τροφοδοτεί την παγκόσμια ενέργεια του μέλλοντος με κορυφαίες βελτιστοποιημένες μονάδες (ΑΠΕ) σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να παρέχουν την υψηλότερη διαθεσιμότητα βιώσιμης ενέργειας με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εμπορική απήχηση.