Wytwarzanie energii zgodnie z celem

 • 0 krajów

  obsługi i rozwoju

 • 0 elektrowni

  słonecznych i wiatrowych w fazie rozwoju

 • 0 GW

  z projektów w fazie rozwoju

 • 0 MW

  z projektów gotowych do budowy w 2021 r.

 • 0 tC02e

  Emisji, której udało się uniknąć (2021)

Nasza wizja

Energia odnawialna będzie źródłem zasilania dla przyszłych pokoleń.

Nasza misja

Rozwój, obsługa i posiadanie własnych projektów z zakresu energii odnawialnej na skalę przemysłową, w oparciu o szeroką wiedzę branżową, regulacyjną i technologiczną na każdym kluczowym etapie – od przygotowania do dostawy.

Od najmniejszych szczegółów do największych projektów

doświadczenie na każdym etapie kluczowym, aby osiągnąć sukces

 • Na początku cyklu życia naszych Zielonych Elektrowni zespoły we wszystkich regionach lokalizują i identyfikują nowe możliwości projektowe, współpracując z partnerami rozwojowymi, właścicielami gruntów, partnerami innowacyjnymi i innymi interesariuszami. Ten kluczowy wczesny etap wymaga zwinności i szybkich postępów, ponieważ jest to czas, w którym starannie ustalamy wykonalność i rentowność możliwości, stosując jednocześnie przyszłościowe myślenie o technologii i rozwiązaniach. Wykorzystując wiedzę techniczną i regulacyjną naszego zespołu oraz silne sieci lokalne i reputację na każdym rynku, zapewniamy optymalną wartość z lokalnych czynników, takich jak lokalizacja, grunty, sieć energetyczna i przepisy. 

 • Aktywnie prowadzimy nasze procesy rozwoju i planowania, w tym projektowania i realizacji technicznej, w celu zaprojektowania przyszłościowych Zielonych Elektrowni, które przyniosą korzyści zarówno lokalnym, jak i szerszym społecznościom, a ostatecznie zapewnią dobrą przyszłość naszym dostawom czystej energii.  Na tym dynamicznym etapie rozwoju nasi doświadczeni wewnętrzni eksperci ds. rozwoju, posiadający szeroką wiedzę na temat wszystkich istotnych i regionalnych aspektów regulacyjnych, współpracują z renomowanymi partnerami i doradcami z zakresu ekonomii, przepisów, ochrony środowiska i ekologii oraz korzystają z ich dodatkowego doświadczenia. Nasze wewnętrzne zarządzanie ryzykiem, szeroka wiedza i doświadczenie w zakresie procedur autoryzacji oraz zaawansowane możliwości projektowania pozwalają doprowadzić projekty do statusu RTB (ready-to-build – gotowość do wybudowania) w sposób szybki, skuteczny i odpowiedzialny.

 • Kierowani przez nasz zespół ds. zamówień i zarządzania budową korzystamy z usług światowej klasy podwykonawców, świadczących usługi w zakresie zarządzania budową, EPC i ICP, a także z zespołu doświadczonych kierowników projektów oraz specjalistów ds. zdrowia i bezpieczeństwa, którzy nadzorują i zabezpieczają efektywną realizację wszystkich celów projektu. Integrujemy światowej klasy aktywa i technologie, aby zmaksymalizować wartość wszystkich naszych aktywów projektowych, jednocześnie minimalizując wpływ na szeroko pojęte środowisko, w którym działamy. Precyzyjne zarządzanie etapem realizacji stanowi gwarancję, że nasi partnerzy projektowi i interesariusze pozostaną ściśle zaangażowani, a ich interesy będą respektowane.

 • Kompleksowe zarządzanie aktywami, kontrola w czasie rzeczywistym i analiza danych ze sztucznej inteligencji zapewniają wysoką moc energetyczną przy maksymalnym wpływie na środowisko. Po uruchomieniu naszych Zielonych Elektrowni pozostajemy odpowiedzialni za zarządzanie aktywami i utrzymanie, co ma na celu zapewnienie niezawodnego działania oraz optymalnej wydajności, ciągłej dostępności i bezpiecznego wytwarzania energii.  Stale i aktywnie poszukujemy zielonych innowacji, takich jak agrisolar, które napędzają i pielęgnują bioróżnorodność na naszych farmach słonecznych, aby zapewnić dodatkowe korzyści dla środowiska przy optymalizacji produkcji energii.

 • Zarządzanie PPA wraz z optymalnymi możliwościami zarządzania siecią zapewnia dostarczanie energii elektrycznej na skalę przemysłową do szerszej sieci i ostatecznie do odbiorców końcowych. Dążymy do współpracy z wiodącymi partnerami branżowymi i projektujemy nasze elektrownie tak, aby były gotowe do udziału w stale rozwijających się mechanizmach handlu energią, z nowymi atrakcyjnymi modelami handlowymi zwiększającymi skalę dostaw energii przy obciążeniu podstawowym i na żądanie. Jest to nasz długoterminowy wkład w czystszy, bardziej ekologiczny świat dla naszego pokolenia i dla wielu następnych.

Globalne przywództwo, lokalna wiedza specjalistyczna

Dołącz do naszego zespołu

dostarczając światu energii odnawialnej

Nasza historia

Zbudowaliśmy Econergy od podstaw z głębokim przekonaniem, że zrównoważona energia jest najlepszą inwestycją naszego pokolenia – dla naszej planety i naszych akcjonariuszy. Realizując kolejne projekty w zakresie energii odnawialnej w całej Europie, dostrzegliśmy, że nasze elektrownie słoneczne, wiatrowe i biogazowe przynoszą stosunkowo wysokie zyski zarówno w zakresie produkcji energii, jak i rentowności. Stało się jasne, że nasza unikalna wewnętrzna wiedza specjalistyczna w zakresie całego cyklu projektowego, od wyjątkowego lokalnego przygotowania przez rozwój i eksploatację, umożliwiła nam wyprodukowanie dużej ilości energii przy zoptymalizowanych technologicznie kosztach i jakości. Nasza wartość w tworzeniu projektów energii odnawialnej z wykorzystaniem naszych ściśle zintegrowanych, najlepszych w swojej klasie aktywów, od gruntów, poprzez sprzęt, aż po partnerów technologicznych, odznaczała się atrakcyjnością na rynku i została nagrodzona solidnym napływem nowych projektów oraz udanymi, wysoce rentownymi przejęciami. Już wcześniej wiedzieliśmy, że przyszłością energetyki są źródła odnawialne. Technologia szybko dojrzewała i nasza wizja stawała się rzeczywistością. Widzieliśmy, jak znikają wcześniejsze bariery dla masowego przyjęcia na rynku, jak przełomowe rozwiązania technologiczne w produkcji komponentów i monitorowaniu operacyjnym zrewolucjonizowały globalne rynki energii, umożliwiając w końcu alternatywnym źródłom energii słonecznej i wiatrowej zastąpienie źródeł zanieczyszczających środowisko i zaspokojenie gwałtownie rosnącego zapotrzebowania na energię w nadchodzących dziesięcioleciach. Nadszedł czas, aby zająć więcej miejsca na rynku, którego byliśmy pionierem Rozszerzyliśmy więc po prostu naszą strategię inwestycyjną, aby utrzymać własność naszych elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii i rozwijać się jako niezależny producent energii, aby czerpać stałe zyski z naszych wysokowydajnych zakładów produkcji energii odnawialnej, które nadal tworzymy, rozwijamy i eksploatujemy aż do osiągnięcia skali przemysłowej.

Econergy: Rozwijamy, obsługujemy i posiadamy własne projekty związane z energią odnawialną, które obejmują produkcję i dostarczanie nowej energii na całym świecie, wywierając znaczący wpływ.