Italy

1.3GWW under development [Already secured and in late stage development process]

Strategia naszych projektów

Naszą strategią jest osiągnięcie pozycji wiodącego globalnego niezależnego producenta energii. Po dekadzie sprzedaży wysokowydajnych elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, które rozwijaliśmy i obsługiwaliśmy, obecnie koncentrujemy się na dynamicznie rozwijającej się linii projektów, które w pełni posiadamy i obsługujemy od etapu przygotowania do dostawy. Dzięki naszym osiągnięciom w zakresie rozwoju i eksploatacji projektów dotyczących energii odnawialnej, które przynoszą stosunkowo wysokie zyski zarówno w zakresie produkcji energii, jak i rentowności, stało się jasne, że nasza unikalna wewnętrzna wiedza specjalistyczna w zakresie całego cyklu projektowego, począwszy od lokalnego przygotowania, poprzez rozwój i eksploatację, aż po dostawę, umożliwiła nam wyprodukowanie największej ilości i najwyższej jakości elektrowni wykorzystujących energię odnawialną przy jednoczesnej optymalizacji technologicznej kosztów. Zdecydowaliśmy się rozszerzyć naszą strategię inwestycyjną o utrzymanie własności naszych zakładów, aby czerpać stałe zyski z ciągle rosnącej puli wysokowydajnych elektrowni słonecznych, wiatrowych i biogazowych, które są naszą własnością od momentu przygotowania do dostawy.